Karmøy gull verdt for Hydro

Overskuddet i Hydro-konsernet ble nesten halvert i fjor fra 13,9 til 7,9 milliarder kroner. Men aluminiumsverket på Karmøy holder koken med milliardresultat.