- Gransking av sju sjefer har høyeste prioritet

Statoil har nå satt fart i den interne revisjonen av lønnsutbetalingene i internasjonal avdeling i selskapet.