Svaboe-selskap tror på ny suksess i USA

It-selskapet Coretrek på Hanabryggene møter overraskende god respons i California. Nå bygges det opp et datterselskap i USA.