Fare for streik i havner og i spedisjonsfirmaer

Norsk Transportarbeiderforbund har varslet streik i tre havner og i flere spedisjonsfirmaer dersom det ikke blir enighet i den pågående tariffmeklingen mellom forbundet og Logistikk— og Transportindustriens Landsforening.