Cider i butikkhyllene likevel

Sosialdepartementet snur på hælen og tillet sal av Egersund— cider i daglegvarebutikkar.