Skeptisk til utenlandsk eier i Lyse

De tillitsvalgte i EL— og IT-klubben i Lyse Energi er skeptiske til konsernets planer om å ta inn et utenlandsk selskap på eiersiden.