Totalfinaelf blir til Total

Totalfinaelf har endret navn til Total SA.