Finansdepartementet vil kjempe for avgiftsfritaket

Finansdepartementet vil kjempe for at de mindre flyplassene i Nord-Norge fortsatt får nyte godt av avgiftsfritaket for flyreiser.