Vekst i gjenbruksindustrien er avhengig av samarbeid

Fjerning av installasjoner i Nordsjøen kan bidra til industriell vekst i Stavanger-regionen.