Energisk milliardsatsing

Med inntil en milliard kroner i ryggen, skal et nyopprettet Stavanger-selskap gjøre gode ideer til lønnsomme bedrifter innen energisektoren.