Vedtatt for ett år siden

Vedtaket om å overføre det tunge vedlikeholdet av Super Puma-helikopterne til CHC Helikopter Service fra hovedbasen på Sola til det nye vedlikeholdsverkstedet Astec UK i Aberdeen, ble gjort i fjor, opplyser informasjonssjef Johan P. Petersen i CHC Helikopter Service, til Aftenbladet.