OD gransker Draugen-lekkasje

Oljedirektoratet (OD) skal granske oljelekkasjen på Draugen sammen med Statens forurensningstilsyn. Rundt 100 kubikkmeter olje lekket ut før produksjonen ble stanset.