Statsråden lover kompensasjon

Statsråd Victor Norman (H) er innstilt på at nordsjødykkerne skalfå en kompensasjon, men kan ikke si hvor stort beløpet blir, ellernår pengene kan bli utbetalt.