LO vil øke innsatsen for innvandrere i jobb

Landsorganisasjonen i Norge vil gjøre en større innsats for å hjelpe innvandrere inn i arbeidslivet.