Aker-folk til Australia

20-30 Aker-ansatte kan pakke kofferten og ta utfordringen med å gjøre ferdig tre oljeplattformer utenfor Australia.