Færre billigbilletter etter oppkjøp

Den største forskjellen for flypassasjerene vil bli færre rabatterte billetter, mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Arne Rideng.