Avviser kritikk av arbeidsforhold

Norske oppdrettsselskaper reagerer på påstandene om at de ikke tar hensyn til miljøet og arbeidernes rettigheter i Chile.