Færre bruk, mindre innsats

Strukturendringene i norsk landbruk går sin gang, selv om den etter manges mening ikke går raskt nok. Produksjonen opprettholdes, men på langt færre bruk og med mindre arbeidsinnsats.