Veteranen

Når han slutter her, må han stoppes ut og plaseres på Oljemuseet, sier arbeidskameratene. 55-åringen Arild Brown fra Stavanger har hentet opp skatter fra havet siden 1967, i fjerne og nære farvann.