Balestrand kommune må låne til lønn

Kommunekassa i Balestrand er bunnskrapt og de ansatte kan risikereå stå uten lønn i oktober. Kommunen setter nå sin lit til atFylkesmannen godkjenner et kassakredittlån på 15 millioner.