Vår olje og vår avmakt

Olje og makt, het konferansen. Ordenes rekkefølge var ikke tilfeldig. Men den burde het Vår olje og vår avmakt. For det er ikke politikerne som styrer oljå.