Q-meieriene bekrefter storsatsing

Ledelsen Q-meieriene vil gå raskere fram med en utvidelse av Jæren Gardsmeieri enn tidligere antydet.