- Vi går konkurs

Aker Maritime presenterer i dag en alternativ redningsplan forkriserammede Kværner. Klubbformann Einar Risa ved Kværner Rosenbergtror at det går mot slutten.