Prisras gir rentekutt

Klær, biler, båter og telefonbruk ble stadig billigere. Den lave prisveksten legger til rette for nytt rentekutt onsdag.