Bokettersyn avdekker svart økonomi

I gjennomsnitt har hver kontrollerte pub— og restauranteierunndratt 300.000 kr i skatt og avgifter hittil i år, ifølge fersketall fra bokettersyn ved fylkesskattekontoret.