Kutter tilskudd til varmepumper

Statsforetaket Enova er regjeringens viktigste redskap for energisparing og økt satsing på fornybar energi.