Lærer å lese med pc

Ungene i fjerdeklasse ved Sand skule vil ikke ut i friminuttene. De vil heller fortsette å skrive på pc-en.