Staten tvinger ikke fram havnesamarbeid

Fiskeridepartementet ønsker at Sandnes engasjerer seg sterkere i det interkommunale havnesamarbeidet, men benekter at det finnes et ris bak speilet.