Finn Berg Jacobsen til Kværner

Kværner har utnevnt Finn Berg Jacobsen som nyfinansdirektør for konsernet. Han etterfølger nåværende finansdirektør JohnM Charlton, som ønsker å fratre av personlige årsaker.