Kamp mellom maritime høgskular

Utdanningskapasiteten ved dei maritime høgskulane er for stor, og dermed startar kampen mellom høgskulane i Vestfold, Haugesund, Ålesund og Tromsø.