Advokat tok seg godt betalt i Acta-saker

Advokat Roy Nordli får skarp kritikk for skyhøye advokathonorarer i flere av sakene han har kjørt for privatpersoner mot Acta. Disse kundene sitter i dag med store tap og gjeld etter sine investeringer.

Publisert:

Ekteparet Gunn og Øyvind Lyngstad Hansen har saksøkt Acta etter en investering de gjorde etter råd fra Acta. Her Roy Nordli i Stavanger tingrett.

Ina Gundersen
Journalist

Advokat Roy Nordli har representert flere tidligere kunder av Acta. Disse sitter i dag igjen med store tap etter sine investeringer i Acta. Nå viser det seg at Nordli fra flere hold får kritikk for honorarkravene sine:

I en dom fra Stavanger tingrett i november i fjor ble et ektepar fra Haugesund tilkjent om lag 1,5 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger etter at de vant søksmålet mot Acta. Advokat Nordlis totale omkostningskrav var på nesten 1,5 millioner kroner, et beløp retten avkortet betydelig.

Les også

Ønsker gruppesøksmål mot Acta

Ekteparet Øvrebø ble tilkjent 400.000 kroner i erstatning i Finansklagenemnda. I reportasjen om paret i fredagens Pluss kommer det fram at regningen til advokaten har kommet opp i 400.000 kroner.

I dommen fra Stavanger tingrett heter det blant annet:

«Det er et stort tankekors at saksomkostningene til Hansen alene nærmer seg kravet og de samlede saksomkostningene overstiger kravet med god margin.» Videre:

«Store deler av advokat Nordlis timeforbruk fremstår som uforklart. Videre har advokat Nordli operert med en relativt høy timepris, særlig tidsforbruket tatt i betraktning.»

— Begrenset behov

Harald Sverdrup, administrerende direktør Finansklagenemnda, mener det i en del saker kan det være en fordel med bistand fra advokat, for eksempel for mennesker som har vansker med å gjøre seg forstått skriftlig eller der sakene er kompliserte.

-  Behovet for slik bistand er normalt begrenset og ikke i nærheten av det omfanget som gjelder i denne saken. Våre tall viser ikke at det er noen stor forskjell på resultatene i saker med og uten bruk av advokat, sier han.

Les også

Acta må betale 1,5 millioner

- Hva mener du om 400.000 kroner for denne saken?

- Det er meget uvanlig med advokathonorarer av en slik størrelse. Etter vår vurdering har vi aldri hatt eksempler på at det er behov for bistand fra advokater som kan begrunne salærkrav på 400.000 kroner. I denne saken har også nemnda kommentert salærkravet: «Klagers advokat har lagt opp saken unødig bredt og vidløftig. Det er fremført en rekke anførsler, og det er fremlagt en stor mengde dokumenter som ikke har hatt betydning for nemndas vurdering av saken», sier han.

Umulig for vanlige folk

Advokat Roy Nordli i Sandnes sier at han har ytt betydelig bistand til sine klienter.

- Vi har lagt fram for domstolen vår tidsbruk i saken, noe vi er pliktige til. Men Hansen er ikke fakturert dette beløpet. De får ingen offentlig støtte til å fremme sin sak, alternativet for dem ville derfor vært at de står alene. Nå bringer vi denne for lagmannsretten. Hansen betaler heller ingenting til oss uten at de vinner fram i lagmannsretten, sier Nordli.

Nordli er svært kritisk til Finansklagenemnda:

- Det er nesten umulig for vanlige folk å nå fram der uten bruk av advokat. I etterkant av våre saker har også flere politikere tatt til orde for å opprette et nytt organ til å fremme forbrukernes interesser, sier han.

Nordli sier han har fått helt eller delvis medhold i de fire Acta-sakene som er behandlet i Finansklagenemnda, men at firmaet ikke vil påta seg flere slike saker for nemnda: - Vi har utført utrolig mye gratisarbeid, men tapt nok penger. Seieren i tingretten var av stor prinsipiell betydning, med stor interesse for veldig mange andre, sier Nordli.

Publisert: