Må skille Ryfast fra Eiganestunnelen

Hvis det skulle komme innsigelser mot opplegget for Ryfast, må det ikke få betydning for Eiganestunnelen, mener Høyres gruppeleder i fylkestinget, Sveinung Stensland.