Kunne søkt om dispensasjon

Tore Berge har søkt råd både hos Rogaland fylkeskommune og hos Universitetet før han søkte om studieplass, men ingen ga de rette rådene. Før nå.