Må svare om Equinors Angola-betalinger etter E24-saker

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget krever redegjørelse fra oljeminister Tina Bru (H) etter Aftenbladet/E24s saker om Equinors gigantutbetalinger i Angola.

Tina Bru, olje- og energiminister for Høyre.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Etter Aftenbladet/E24s saker om Equinors overføringer til sosiale bidrag i Angola krever Arbeiderpartiet og SV en gjennomgang fra olje- og energiminister Tina Bru (H).

Mellom 2011 og 2016 betalte Equinor 420 millioner kroner til Angolas statseide oljeselskap Sonangol, for et forskningssenter som ennå ikke er bygget. I tillegg betalte Equinor 295 millioner til «sosiale prosjekter», som de ikke vet hva har gått til.

Saken fikk stor oppmerksomhet for fire år siden, og våren 2016 sendte kontroll- og konstitusjonskomiteen flere skarpe brev til daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp), med spørsmål om pengene og hva Equinor hadde gått med på i Angola.

Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, bekrefter nå at komiteen på nytt stiller spørsmål til olje- og energiministeren om saken.

– Vi har i dag sendt brev til statsråden, der vi viser til korrespondansen om saken i forrige runde, og så spør vi om statsråden kan redegjøre for hvordan saken er fulgt opp, sier Andersen.

Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Andersen sier det var han som tok initiativ til å stille spørsmålet til Bru, men sier det er gjort med tilslutning fra resten av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Når det kommer medieoppslag som dette, er det naturlig at vi ber statsråden redegjøre for oppfølgingen.

Olje- og energidepartementet vil svare på brevet.

– Departementet har mottatt brevet fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det vil selvfølgelig bli besvart, sier kommunikasjonssjef Ole Berthelsen.

Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

Andersens kollega i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg, var leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen sist det ble stilt spørsmål om Equinors Angola-overføringer.

Kolberg sa tidligere denne uken at han mener komiteen må ta saken opp igjen.

– Utviklingen i saken dokumenterer at alle de spørsmål og det engasjementet kontrollkomiteen hadde var velbegrunnet, og viser at svarene vi fikk da saken var til behandling i dag viser seg å ikke være fyllestgjørende for sakens realiteter, sa Kolberg til E24.

Equinor: – Lovlige utbetalinger

Equinor har gjentatte ganger overfor E24 uttalt at det er det angolanske statsoljeselskapet Sonangol som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene Equinor har vært på å finansiere.

De viser til at utbetalingene er vurdert til å ikke være i strid med relevant antikorrupsjonslovgivning. Equinor sier også at de ga «grundige redegjørelser om problemstillingen til OED i 2016 i forbindelse med at temaet var på dagsorden da».

– Siden den gang har vi fulgt opp saken regelmessig med Sonangol både skriftlig og i møter for å forsikre oss at deres kontraktsmessige forpliktelser følges opp. Vi noterer oss at Sonangol nå antyder byggestart i 2021 og vi kommer til å fortsette å etterspørre fremdrift i saken, sa Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, til E24 i går.

Sonangol har i en redegjørelse til E24 skrevet at de skal begynne å bygge forskningssenteret i 2021, men at de ikke vet hva det vil koste. De har ikke svart på spørsmål om pengestrømmen til forskningssenteret, men hevder de er i besittelse av pengene.

Sonangol har ikke svart på spørsmål om hvilke sosiale prosjekter Equinors 295 millioner kroner har finansiert.

Les også

Equinor aner ikke hvordan 295 millioner kroner er brukt i Angola

– Grundig gjennomgått

Konfrontert med kritikk fra Martin Kolberg og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, tidligere denne uken, viste olje- og energiminister Tina Bru til at spørsmålene om Equinors sosiale bidrag i Angola ble «grundig gjennomgått da kontroll- og konstitusjonskomiteen tok opp saken i 2016».

– Saken reiste både prinsipielle spørsmål rundt ansvars- og arbeidsfordelingen mellom departementet som eier og selskapet, og konkrete spørsmål knyttet til utbetalingene, som ble besvart av departementet og Equinor, sa Bru til E24.

Må svare: Olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun viste også til at det ikke er noen «nye utbetalinger i saken» siden 2016, og sa at Equinor har informert om at de har fulgt opp «overfor Sonangol og angolanske myndigheter, og etterspurt informasjon om fremdrift i realiseringen av forsknings- og teknologisenteret».

Ifølge Bru har departementet hatt jevnlig dialog med Equinor om oppfølgingen, og saken har vært tema i eiermøter mellom de sittende statsrådene og Equinors styreleder. Bru sa hun også vil ta opp saken i et møte i høst, om Equinors internasjonale virksomhet.

– Når det gjelder krav om at enkeltprosjekter hos Equinor må gjennomgås grundig av departementet og Stortinget, vil jeg understreke at OED utøver statens eierskapspolitikk slik den har vært forankret i flere stortingsmeldinger og et bredt flertall i Stortinget, sa Bru.

Publisert: