Oljenæringen slår tilbake mot SV: – Ingen grunn til å bekymre seg

SV frykter at oljenæringen vil sette i gang med prosjekter som vil koste fellesskapet dyrt. Feil, kontrer oljenæringens øverste talsperson og lover store skatteinntekter i mange tiår.

Tidligere arbeidsminister Anniken Hauglie er godt i gang i den nye jobben som sjef i bransjeforeningen Norsk Olje og Gass. Tirsdag deltok hun i en arbeidslunsj for energibransjen hos statsråd Tina Bru.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Vår mening er krystallklar: Det er ingen grunn til å bekymre seg for at det blir satt i gang prosjekter som er lønnsomme for oljeselskapene, men som er ulønnsomme for staten, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Olje og Gass.

Hun svarer nå på kritikken og forslaget til SV og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

I et intervju med E24 torsdag gikk han ut og ville ha en full gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel, nærmere bestemt oppdaterte beregninger på hvilken oljepris alle de godkjente utbyggingene trenger for å gå i pluss.

– Det er så mange tegn på at lønnsomheten i oljeselskapene går ned at det vil være direkte uansvarlig hvis ikke Stortinget går med på en gjennomgang av lønnsomheten, sa Haltbrekken.

Det er særlig to faktorer som Haltbrekken bruker i sin argumentasjon:

Les også

Bakgrunn: Kostnadssprekker og usikker etterspørsel: SV krever nye olje-regnestykker

Haltbrekken vil i tillegg se nærmere på Goliat-feltet, som er i drift men som kom i produksjon svært forsinket, med en stor overskridelse og som hadde store problemer i starten.

Når det gjelder det første punktet, fremtidig etterspørsel, mener Hauglie at SV er for pessimistiske i sine prognoser:

– DNV GL har nå lagt frem en rapport som viser at etterspørselen etter olje vil gå ned i årene fremover, men det vil fortsatt være rom for olje og gass i mange tiår selv i deres prognoser, sier Hauglie og fortsetter:

– Vi klarer ikke å dekke etterspørselen etter energi i en verden med en voksende befolkning og økte behov med fornybar energi alene.

Oljetoppen peker på at Norge står for rundt to prosent av verdens produksjon, og at et norsk kutt vil føre til at andre erstatter vår produksjon og at «det bare er Norge som taper».

PS! I statsbudsjettet som kommer den 7. oktober får vi oppdaterte kostnadsanslag over utbyggingene på norsk sokkel. I oversikten som ble lagt frem i fjor var det både prosjekter som lå under, på og over budsjett.

Les også

Frykter smell på 15 milliarder kroner for Equinor i Brasil

Lover store skatteinntekter

Når det gjelder Haltbrekkens andre punkt, nemlig frykten for at oljenæringen nå setter i gang en masse prosjekter som blir ulønnsomme for samfunnet, men lønnsomme for selskapene, er Hauglie klar i talen: Haltbrekken tar feil.

Tidligere har blant andre Equinors sjef for norsk sokkel og Lundin Norway-sjefen også blankt avvist at dette vil skje.

I E24-podden i sommer gjorde oljedirektør Ingrid Sølvberg det også klart at de ikke vil gi grønt lys til prosjekter de mener samfunnet vil tape på.

Samtidig som det er flere problem-prosjekter på norsk sokkel, finnes det også prosjekter som har gått langt bedre enn planlagt, som Johan Sverdrup, Trestakk, Snefrid Nord og Utgard.

– Har bransjen likevel fått et imageproblem når Martin Linge- og Johan Castberg-sakene dukker opp noen måneder etter at det ble vedtatt en stor skattepakke som skulle hjelpe bransjen?

– De enkelte selskapene får svare for de aktuelle prosjektene, men problemstillingen Haltbrekken stiller er helt gal. Bransjen kommer til å levere tilbake mangegangeren av skattepakken i skatteinntekter i årene fremover, sier Hauglie.

Som E24 skrev i juni endte politikerne med å gi oljenæringen et skattelette bransjen aldri hadde bedt om – enkelt forklart fordi regjeringspartiene nektet å endre innretningen på selskapsskatten. Derfor endte flertallet på Stortinget med å øke friinntekten.

Det er uenighet om effekten av skattepakken, mens oljenæringen og flertallet på Stortinget mener den er helt nødvendig og vil sikre arbeidsplasser, mener blant andre SV, MDG og miljøbevegelsen at den vil kunne føre til feilinvesteringer.

– Nå har Stortinget vedtatt en skattepakke. Det er viktig at en slik gjennomgang kommer før man setter i gang med den skattepakken. Et felt som Wisting (et kommende felt i Barentshavet, journ.anm.) var ikke lønnsomt for fellesskapet før skattepakken, og det er neppe blitt mer lønnsomt nå, sa Haltbrekken i intervjuet.

– Er det en fare for at bransjen forhaster seg med prosjektene og begår feil når de nå ønsker å rekke fristen i skattepakken i slutten av 2022?

– Jeg skjønner at spørsmålet blir stilt og det er en sterk bevissthet i bransjen på dette, så jeg er ikke så bekymret for det, sier Anniken Hauglie.

Hun lister opp to årsaker:

  • For det første er det grenser for hvor mange prosjekter oljeselskapene klarer å løfte frem samtidig til en utbyggingssøknad kan leveres, gitt hvor arbeidskrevende det er
  • For det andre sier hun at medlemsselskap har gitt klare signaler på at de ønsker å følge normale prosesser og kvalitetssikringsmetoder underveis

– Gjør man feil vil det slå tilbake på selskapene selv, sier Hauglie.

Les også

Castberg-saken: Unnlot å journalføre varsling om alvorlig datafeil

– Større risiko for at lønnsomme prosjekter blir liggende

Hauglie peker på flere ekspertvurderinger av prosjektene og økonomien på norsk sokkel, blant annet Riksrevisjonenes gjennomgang fra 2015.

– Riksrevisjonen konkluderte med at det ikke er slik at selskapene setter i gang med prosjekter som de tjener på og som samfunnet taper på, sier Hauglie og fortsetter:

– Tvert imot er det større risiko for det motsatte ifølge Riksrevisjonen – at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter ikke blir satt i gang fordi oljeselskapene har større lønnsomhetskrav enn staten.

– Hvis mye av oljen som skal finnes i Norge ligger i Barentshavet, som er relativt lite utbygget, hvor konkurransedyktig er norsk olje hvis verden i tillegg etterspør mindre fremover?

– Barentshavet er ikke så godt bygget ut som de andre områdene på sokkelen, men selskapene får selv gjøre sine kommersielle vurderinger av hvor de vil lete. Men det er ingen tvil om at olje vil bli etterspurt og at det vil gi skatteinntekter og arbeidsplasser i mange tiår i Norge, sier Hauglie.

Selv om det fortsatt har gått kort tid siden pakken ble vedtatt i Stortinget, mener Anniken Hauglie signalene på effekten av den er klare:

– Det som vi ser, og som selskapene er tydelige på, er at de nå kan gå i gang med prosjekter som takket være corona-usikkerhet hadde blitt utsatt eller i verste fall kansellert, sier Hauglie og fortsetter:

– Hele hensikten med skattepakken var å sikre aktivitet fordi utsiktene fremover pekte mot et drastisk fall i aktiviteten. Det ville fått store konsekvenser, særlig for leverandørindustrien.

Etter at skattepakken kom på plass ble det satt fart i utbyggingen av Valhall Hod, planleggingen av gigantfeltet Noaka, elektrifiseringen av Gina Krog og Sleipner, samt at flere oljeselskaper varslet at de ville se om de kunne fremskynde flere prosjekter.

– Når den midlertidige skatteordningen går ut, hva slags skattesystem ønsker bransjen da?

– Vår posisjon nå er at endringene som er vedtatt er midlertidige og at vi ønsker å gå tilbake til systemet som var, sier Hauglie.

Publisert: