Ekofisk-kameratenes kamp for oppreisning opp i Stortinget

På kameratens dødsleie lovte Bjarne Kapstad å fortsette kampen for oppreisning for syke oljearbeidere. Med Arbeiderpartiets forslag om å endre på regelverkene kan noe være i ferd med å skje.

Bjarne Kapstad lovte sin syke kamerat Tor Leif Langhelle å fortsette kampen for oppreising for oljearbeidere. Langhelle døde sommeren 2018. Kapstad kjemper fortsatt.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Ekofisk-mekanikeren Bjarne Kapstad fra Sokndal sør i Rogaland har saksøkt forsikringsselskapet Tryg. Han mener at jobben gjorde ham syk og at han derfor har krav på erstatning.

Forsikringsselskapet har ikke vært enig – og fått støtte i domstolene.

Samtidig har Nav konkludert annerledes og ment at Kapstad ble syk av å jobbe for Conoco Phillips på Ekofisk-feltet.

Nå er yrkesskaddes kamp for oppreisning blitt en sak i arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget. Komiteen valgte å åpne høring saken onsdag etter forslag fra Arbeiderpartiet om endringer i regelverket for yrkesskadde:

  • Arbeidstakeren har bevisbyrden, og det kan være vanskelig å føre tilstrekkelig bevis, skriver Ap-representantene i representantforslaget.
  • Nå er det to regelverk: Nav og forsikringsselskapene. Og de trenger ikke konkludere likt.
  • Bevisbyrden må snus, så tvilsrisikoen ikke ligger på arbeidstakeren.
  • For noen yrkesgrupper er det opprettet særordninger, for eksempel nordsjødykkerne, på siden av det ordinære regelverket. Det understreker behovet for endringer, skriver Ap.

Dermed er syke oljearbeidere igjen tema i Stortinget, etter at Gisle Meininger Saudland (Frp) løftet saken med et spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om han ville sette ned en kommisjon for å kartlegge omfanget og vurdere kompensasjon til denne gruppen.

Interpellasjonen var utgangspunktet for en debatt og ikke et vedtak om å sette ned en kommisjon, men Saudland sa etter behandlingen at han forventet at statsråden ville følge opp saken.

Med representantforslaget er det først høring og så videre behandling og vedtak i komiteen. I forslaget fra Arbeiderpartiet ligger det også et punkt hvor regjeringen bes vurdere en særordning for oljepionerene i påvente av et oppdatert regelverk for yrkesskadde.

LES MER OM DET TOR LEIF LANGHELLE FORTALTE KORT FØR HAN DØDE HER

Kameratskapet. Og hjerneskaden

Flere oljearbeidere har opplevd at det har vært vanskelig å nå fram med forsikringskravene. I slike saker er det de som har bevisbyrden. For Bjarne Kapstad sin del betydde det at han ikke klarte å bevise at det var oljejobben som hadde gjort ham syk.

Eller som en Equinor-ansatt som hadde fått blodkreft fortalte til Aftenbladet nylig:

Han var ikke tvil om at det var jobben som hadde gjort ham syk. Men hvordan skulle han kunne bevise det og utelukke alle andre muligheter?

– Må oppdateres

I forslaget fra Ap-representantene Rigmor Aasrud, Elise Bjørnebekk-Waagen, Arild Grande, Fredric Holen Bjørdal og Lise Christoffersen vises det til flere eksempler på at dagens regelverk må oppdateres, blant annet:

  • Nordsjødykkernes spesialordning er nevnt, etter dom i menneskerettsdomstolen i 2014.
  • Forslag om egen ordning for andre oljepionerer.
  • Veteraner i utenrikstjenesten med psykiske ettervirkninger fikk spesialordning i 2020. Denne gruppen var ikke omfattet fordi listen over yrkessykdommer ikke er oppdatert.
  • Også forslaget om en tilsvarende ordning for andre oljepionerer.

Derfor mener Ap-representantene at regjeringen må fremme forslag til endring av reglene for yrkesskade slik at de er oppdatert etter samfunnsutviklingen siste 30 år.

På høringen uttalte både NHO, Finans Norge, YS, Safe, Industri Energi, Arbeidsmiljøskaddes Landsforening og Norges Sykepleierforbund seg.

Både NHO og Finans Norge uttrykte skepsis til å snu bevisbyrden og det ble vist til at det er et sentralt prinsipp i norsk erstatningsrett at det er den skadde som skal bevise sammenhengen mellom yrket og skaden.

Nettopp bevisbyrden har gjort at altfor mange saker har dradd langt ut i tid, påpekte forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi, og sliter enda mer på de berørte og deres familier.

– Mange har også gitt opp på veien, sa han.

Les også

Fortviler over oljearbeidere med kreft

Kreftfaren offshore: – Equinor setter økonomi foran vår sikkerhet
Publisert: