Kjøpte Ringnes-tomta for 115 mill.

Investoren Rune Runestad har kjøpt den 120 mål store Ringnes-tomta på Forus for 115 millioner kroner.