Norske skip kan redde spansk verft

Milliardleveranser til Norge kan bli redningen for den kriserammede verftsgruppen Izar. Fregatter og tankskip gir sårt tiltrengte inntekter.