Rekordavkastning for oljefondet

Statens petroleumsfond oppnådde i 2003 den høyeste avkastningen noensinne. Målt i internasjonal valuta var avkastningen på 12,6 prosent.