Gjøa-feltet blir en stor utbygging i Nordsjøen

Den største utbyggingen på norsk sokkel framover blir Gjøa og tre småfelt i Nordsjøen med en total prislapp på 30-35 milliarder kroner.