- Uakseptabelt at bankene ikke setter ned renten

— Det er uakseptabelt at bankene ikke følger opp Norges Banks rentereduksjon., sier Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner.