41 prosent bruker mer enn tre år på videregående

Størst er frafallet ved studieretningene tekniske byggfag,mekaniske fag, trearbeid og naturbruk.