- Snakk med noen om mobbing

Psykiater Gerd Ragna Bloch Thorsen synes det er prisverdig av statsministeren å ta opp mobbing som tema.