Mindre overvåking av sikkerheten på oljeplattformer

Det nye Petroleumstilsynet vil redusere overvåkingen av sikkerhetenpå oljeplattformene og heller bruke ressurser på å bygge opp etkontrollsystem for landbasert petroleumsindustri.