Regjeringen vil ikke ha gassrørledninger

Regjeringen vil ikke bygge rørledninger for å føre naturgass til land i Norge. Transporten skal i stedet skje med båter.