585.000 flere brukte bussen

Selv gjennom sommeren har tallet på busspassasjerer på Nord-Jærenøkt.