Vil stoppe energisløsing på Kårstø

Gjennom snart 20 år har enorme energimengder i form av oppvarma vatn gått rett til havs på Kårstø. Tysvær kommune vil ha slutt på sløseriet og ber Statens forurensingstilsyn om hjelp.