Svart arbeid kan bli dyrt

Kampen mot svart arbeid intensiveres i kjølvannet av EU— utvidelsen. Store bøter venter arbeidsgivere som bruker svart arbeidskraft.