Høy oljepris gir penger i Statoil-kassa

Den høye oljeprisen førte som ventet til et godt resultat forStatoil i andre kvartal. Et resultat på 14,2 milliarder kroner førfinans var likevel noe i underkant av hva som var forventet avmarkedet.