Veritas trugar med utflagging

I aller siste runde før norsk skipsfarts lagnad blir avgjort i regjering og storting, klatrar Det norske Veritas opp på barrikadane og bles til kamp for den norske maritime næringa, som dei hevdar er truga på livet.